FAMILIES - Munias to Buntings

Estrildidae - Munia
1 species

Passeridae - House Sparrow
1 species

Motacillidae - Pipits
2 species

Fringillidae - Finches
9 species

Calcariidae - Longspurs
2 species

Passerellidae - Sparrows
25 species

Icteriidae - Yellow-breasted Chat
1 species

Icteridae - Blackbirds & Orioles
10 species

Parulidae - Warblers
18 species

Cardinalidae - Tanagers & Buntings
7 species